Olağan Genel Kurul Hakkında

19.05.2021 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİ 06 HAZİRAN 2021 , BU TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE 13 HAZİRAN 2021 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ; T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.06.2021 TARİH VE 8878 SAYILI GENELGESİ, İL HIFZISIHHA KURULUNUN 01.06.2021 TARİH VE 2021 / 34 SAYILI KARARI GEREĞİNCE PAZAR GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMASI  NETİCESİNDE YUKARIDA BAHSEDİLEN TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEKTİR.

BU NEDENLE TÜZÜĞÜMÜZÜN İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÜNDEM  MADDELERİ İLE 19 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE KADİR HAS KÜLTÜR VE SANAT MEKEZİ SALONU’NDA SAAT 11:00’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.  ÇOĞUNLUĞUN TOPLANAMAMASI HALİNDE SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN 26 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE AYNI YER VE SAATTE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÜYELERİMİZ VE BÜYÜK KAYSERİSPOR CAMİASININ BİLGİLERİNE SUNARIZ.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkülü ve Divan’a İmza Yetkisi verilmesi

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5-Denetim Kurulu raporunun okunması

6-Mali tabloların okunması, müzakeresi

7-Yönetim Kurulu’nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası

8-Denetim Kurulu’nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası

9-Seçim

       -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

      -Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

      -Disiplin Kurulu üyelerinim seçimi

10-Dilek ve temenniler

11-Kapanış

 

Kayserispor Kulübü DERNEĞİ