Seyit İçgül hakkında Zorunlu Açıklama

Seyit İçgül vekili Av.Naip Barış Doğan tarafından “Kamuoyunun Dikkatine” başlığı ile yapılan açıklama üzerine Kulübümüz tarafından açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Seyit İçgül ile Kayserispor Kulübü arasından imzalanan 6 Haziran 2015 tarihli sözleşme, bir kulübünün nasıl kötü yönetildiğinin ve kaynaklarının nasıl har vurulup harman edildiğinin anlaşılması açısından son derece önemli bir örnektir. Seyit İçgül, söz konusu sözleşme ile 31.05.2015-31.05.2018 tarihleri arasında görev yapmak üzere, “kulüp genel menajeri” unvanı ile Kayserispor Kulübü tarafından istihdam edilmiştir. Sözleşmeye göre bu görevi karşılığından Seyit İçgül’e peşin olarak 100.000.-TL. ödenmiştir. Sözleşmenin birinci yılında kendisine aylık 25.000.-TL (net) ücret ödenecektir. Ayrıca sözleşmede sözleşmenin haksız feshi hali için öngörülmüş, 100.000.-Amerikan Doları tutarında bir cezai şart düzenlenmiştir.

Bu sözleşmede Seyit İçgül’ün, alacağa ücrete karşılık olarak yapacağı işin “somut” bir tanımı yapılmamıştır. Kulübümüzün 04.07.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu sonrasında, zaten fiilen görev ifa etmeyen ve Karabükspor Kulübünde görev ifa eden Seyit İçgül’ün sözleşmesi, 10.08.2015 tarihinde, dönemin Kayserispor yönetimi tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Sözleşmenin feshinin haksızlığı ve feshe kadar geçen süreye ilişkin aylık ücret alacağına ilişkin Seyit İçgül tarafından Kayseri İş Mahkemesinde 07.05.2018 tarihinde dava açılmış ve yapılan yargılama sonucunda, mahkeme tarafından sözleşmenin haksız olarak fesih edildiği değerlendirilerek, 25.000.-TL ücret alacağının faizi ile birlikte Kayserispor Kulübü tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.  Mahkeme kararına konu 25.000.-TL., faiz, avukatlık ücreti ve yasal masrafları ile birlikte 53.304.-TL. olarak tarafımızca icra dosyasına ödenmiştir. Ayrıca sözleşme ile kararlaştırılan cezai şartın tahsili talebi ile Seyit İçgül tarafından 28.09.2021 tarihinde Kayserispor Kulübü aleyhine, Kayseri Genel İcra Dairesinde, faizi ile birlikte 122.572.-Amerikan Doları tutarında bir icra takibi başlatılmıştır. Bu icra takibi, itirazımız üzerine durmuştur.

Kayserispor Kulübü tarafından hizmetinden tek bir gün bile istifade edilmeyen Seyit İçgül’e kulüp kaynaklarından bugüne kadar yapılan ödeme ve Kulübün ödeme riski olan tutar yukarıda açıklanmıştır. Kulübün kıt kaynaklarının nasıl sorumsuzca harcandığı ve Kulübümüzün mali bağımsızlığının nasıl riske edildiği bu tek örnekle bile kolayca anlaşılabilecek bir durumdur. Bununla birlikte, Seyit İçgül vekili tarafından başlatılan icra takibinde; alacağın tahsilinden ziyade milyonların gönül verdiği bir kulübün manevi değerlerine yönelik aşağılayıcı bir tavır olan, kulübe ait marka ve logolarının haciz edilmesi, kıymet takdirlerinin yapılması, satış günü alınması gibi uygulamalar, geçmiş hatalı yönetimlerin sebebiyet verdiği kronik borç sarmalının üzücü bir sonucudur.

Kulübümüzü aşağılayıcı mahiyetteki bu tavra sebebiyet veren, söz konusu icra takibinde bulunan Seyit İçgül, Kulübümüzün genç yeteneklerinden birini ayartarak önemli bir  kulübe bedelsiz olarak transferine de sebep olmuştur. Genç futbolcumuz, Başkanımız Berna Gözbaşı’nın özel çabaları sonucunda ve maddi fedakarlıklar ile transferi yapan kulüp başkanın da konuya ilişkin yapıcı tavrı neticesinde yeniden kulübümüze kazandırılmıştır. Kamuoyunun yakından tanıdığı, Karabük Spor Kulübünün mali olarak çöküşünün mimarlarından olan,  Seyit İçgül’ün Türk Futbolunda halen aktif bir aktör olarak yer alması ve yüzü kızarmadan hala profesyonel faaliyette bulunabilmesi Türk Futbolunun bir ayıbıdır. Bu ayıbın Türk Futbolundan temizlenmesi adına TFF ve Kulüpler Birliği nezdinde girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.