Olağanüstü Seçimli Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir ( 1 ) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Teşekkülü ve Divan’a İmza Yetkisi verilmesi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
6. Mali tabloların okunması, müzakeresi
7. Yönetim Kurulu’nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası
8. Denetim Kurulu’nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası
9. Seçim
– Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
– Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
– Disiplin Kurulu üyelerinim seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu